Over de DQiRMD

Dutch Quality institute for Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD) omvat in de toekomst meer kwaliteitsregistraties voor reumatische ziektebeelden, waarvan reumatoïde artritis (DQRA) nog maar het begin is.

We willen uiteindelijk meer inzicht bieden in alle reumatische ziekten. Met deze registratie geven reumatologen invulling aan de kwaliteitsbevordering binnen de reumatologie, maken ze transparant wat ze doen en kunnen ze van elkaar leren. Door hierin het voortouw te nemen houden we, als reumatologen de regie en kunnen wij de uitkomsten met stakeholders interpreteren. We zien dat collega’s, patiënten, zorgbestuurders, ziekenhuisapothekers en zorgverzekeraars ook behoefte hebben aan inzicht in de zorg die we leveren.

We zijn ook aangesloten bij de SKR waarin de bestaande registers de handen ineenslaan.

Timeline DQiRMD

2012 – 2024

PDF

Statuten

In de statuten zijn onze doelstellingen als volgt omschreven:

  • Het bevorderen van de landelijke registratie van gegevens van patiënten met reumatische ziekten ten behoeve van kwaliteit van zorg.
  • Het bevorderen van goede behandeling van patiënten met deze ziekten, van onderwijs aan studenten, assistenten en andere zorgverleners, van voorlichting en van juiste zorg voor patiënten met deze ziekten.

De volledige statuten leest u hier.