Positief advies voor opname in het register kwaliteitsregistraties

Onze kwaliteitsregistratie DQRA heeft een positief advies gekregen van het Shared Service Center Data Goernance voor opname in het register voor Kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland. Voor de DQiRMD is dit een belangrijke mijlpaal, omdat we hiermee hebben aangetoond aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

DQRA richt zich op het bevorderen van de nationale registratie van gegevens van mensen die leven met reuma om zo de kwaliteit van zorg en behandeling te verbeteren.
We verzamelen, analyseren, vergelijken en delen data zonder de registratielast voor zorgverleners te verhogen, door gebruik te maken van bestaande gegevens in het zorgproces.

Dit in samenwerking met ReumaNederland, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (Dutch Society for Rheumatology), SKR – Samenwerkende Kwaliteitregistraties, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, DHD – Zorg voor data Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing), PIKE Consult, Zorgverbeteraars, Zorginstituut Nederland, NVZ | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Maar vooral met de mensen die leven met reuma. Zo zorgen we voor een transparante en verbeterde zorgkwaliteit.

Daarnaast stimuleren wij hiermee ook het goede gesprek in de spreekkamer, waarmee we het samen beslissen tussen mensen met die leven met reuma en de zorgverlener faciliteren.