Samenwerking met DHD

DQiRMD en de stichting DHD (Dutch Hospital Data) verzorgen samen de kwaliteitsregistratie DQRA, met bijbehorend DQRA-dashboard. Met het dashboard krijgen reumatologen van Nederlandse zorginstellingen inzicht in de kwaliteit van zorg voor reumapatiënten (specifiek patiënten met reumatoïde artritis) en de variatie tussen zorginstellingen. Zo kunnen reumatologen van elkaar leren en kwaliteitsbevorderende acties uitzetten. De instellingen leveren de data aan via de Datahub van DHD.

Het DQRA-dashboard bevat onder andere informatie over het aantal patiënten met reumatologische aandoeningen, de contacten met patiënten, het gebruik van add-on geneesmiddelen en de uitkomst van zorg. De terugkoppeling van deze informatie aan de zorginstellingen is mogelijk doordat de kwaliteitsregistratie gebruikmaakt van uitkomstmaten (DAS-28) in combinatie met data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Deelnemen aan DQRA
Wil uw zorginstelling ook deelnemen aan DQRA? Geef dit dan aan bij DQiRMD door te mailen naar dqra@nvr.nl. Vervolgens wordt het proces, met onder andere overeenkomsten tussen uw zorginstelling en DHD, in gang gezet. Zodra uw zorginstelling deelneemt aan DQRA kunt u toegang tot het DQRA-dashboard aanvragen via de lokaal beheerder in uw instelling of via de pagina ‘Producten’ in Mijn DHD. U vindt het dashboard via https://dqra.dhd.nl en als snelkoppeling in Mijn DHD.

Data aanleveren voor DQRA
Om deel te nemen aan DQRA dient uw zorginstelling LBZ-data (datastroom ‘LBZ-financieel’) gerelateerd aan reumatologiediagnosen aan te leveren aan DHD. Voor inzicht in de DAS-28-metingen en -uitkomsten en de combinatie met het gebruik van dure geneesmiddelen door patiënten is het raadzaam de DQRA-data aan te leveren via het Datahub-portaal van DHD (https://datahub.dhd.nl). De kwaliteit van de data-aanleveringen kan worden gevolgd met behulp van het portaal ‘Datakwaliteit en voortgang’ (https://datakwaliteit.dhd.nl). Ook voor deze beide portalen kunt u toegang aanvragen via de lokaal beheerder of Mijn DHD.

Heeft u vragen over DQRA?
Voor vragen over de DQRA-dataverzameling of het DQRA-dashboard kunt u contact opnemen met DHD via 030 799 61 65 of info@dhd.nl. Meer informatie over DQRA vindt u op de website van DHD. Ook biedt DHD meer informatieproducten op het gebied van patiëntenzorg & kwaliteit aan. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

Links