Hoe het werkt

Deelnemen aan DQRA bijeenkomsten

De kwaliteit van zorg voor mensen met reumatoïde artritis landelijk evalueren en verbeteren is het doel van de Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases (DQiRMD), voorheen de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR Nederland).

Er is gekozen om dit in spiegelbijeenkomsten te organiseren en in een vertrouwelijke sfeer uitkomsten (structuur-, proces- en uitkomstindicatoren) met vakgroepen reumatologie in het land te delen. Met deelnemende ziekenhuizen worden de overeenkomsten, verschillen en opmerkelijke uitkomsten besproken en kunnen gezamenlijk kwaliteit bevorderende acties worden gedefinieerd. Elke vakgroep kan op andere punten een voorbeeld zijn voor een andere vakgroep. Na de spiegelbijeenkomst kan iedere vakgroep zijn eigen actie definiëren waarmee hij aan de slag kan.

Deelnemen

Wil je meedoen? Hieronder staat het stappenplan.

STAP 1

Neem contact op met de CMIO van het ziekenhuis – voor medisch specialisten de contactpersoon met de ICT van het ziekenhuis.

Voor DQRA worden de Landelijke basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) data (ondergebracht bij Dutch Hospital Data (DHD) hergebruikt en een kleine hoeveelheid ziekte-specifieke gegevens (o.a. ziekteduur, reumafactor status, DAS-28 uitkomstmaat), die apart uit het EPD moeten worden gehaald.

Aanvullende DVO/VWO met DHD voor DQRA
Wanneer uw vakgroep/ziekenhuis gaat deelnemen aan DQRA, kunt u dit aangeven bij DQiRMD via een mail naar dqra@nvr.nl. Dan wordt het proces voor informatie aan je ziekenhuis en de te tekenen overeenkomsten tussen ziekenhuis en DHD in gang gezet.

Voor het verwerken van de gegevens door DHD is de aanvullende dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst DHD-DQRA van toepassing. Dit is in aanvulling op de reeds bestaande dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst die er geldt tussen DHD en de ziekenhuizen. De ziekenhuizen die al deelnemen aan DQRA (en nog geen overeenkomst voor 5 jaar (2020-2025) hebben getekend), krijgen een aanvullende DVO/VWO van DHD voor DQRA toegestuurd om getekend te retourneren naar DHD.

Toegang via de lokaal beheerder
Een lokaal beheerder kan bevoegde gebruikers binnen het ziekenhuis toegang verlenen tot DHD producten. De lokaal beheerder DQRA van het ziekenhuis kan bepaalde gebruikers toegang verleden tot het DQRA datahub portaal en het DQRA dashboard. Om een lokaal beheerder te machtigen om toegang te verlenen, ontvangt DHD graag het machtiginsformulier lokaal beheer getekend retour per e-mail via info@dhd.nl. Indien het ziekenhuis gebruik maakt van de Geneesmiddelenmonitor, is het advies om die lokaal beheerder ook als lokaal beheerder DQRA aan te wijzen.

Data-aanlevering via het Datahub-portaal
De data ten behoeve van DQRA dient u aan te leveren via het datahub portaal van DHD. U vindt (bovenstaand) de link naar de handleiding en bij vragen over de aanlevering kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DHD via info@dhd.nl of 030-7996165.

Er zijn voor DQRA twee mogelijke aanleverstromen.

  • Levert uw zorginstelling LBZ-data aan bij DHD én kunt u voor DQRA dezelfde patiëntcodes meeleveren zoals deze voorkomen in de LBZ data? Dan kunt u DQRA exclusief LBZ-data aanleveren.
  • Levert uw zorginstelling geen LBZ-data aan bij DHD, of kunt u geen gelijke patiëntcodes aanleveren in zowel de DQRA als LBZ data. Dan kunt u DQRA inclusief LBZ-data aanleveren.

Voor de ziekte-specifieke gegevens heb je ICT hulp nodig om benodigde tabellen te genereren. Voor de ICT’er is een duidelijk document opgesteld met de aanleverspecificaties en hoe dit naar de verwerker van de data (DHD) gestuurd moet worden.

Formulieren en instructies
https://www.dhd.nl/over-ons/datahub/paginas/documentatie.aspx

Onder het kopje ‘Kwaliteitsregistratie DQRA’ vind je:

  • Datadictionary DQRA inclusief LBZ data
  • Datadictionary DQRA exclusief LBZ-data
  • Wijzigingsformulier machtiging lokaal beheerder DQR

STAP 2

Nadat je toestemming hebt verkregen van de Raad van Bestuur voor het hergebruiken van LBZ data (voor deze aanlevering hoef je zelf niets te doen), dan kun je met de ICT’er de tabellen voor ziekte-specifieke gegevens (o.a. ziekteduur, reumafactor status, DAS28 uitkomstmaat) op gaan stellen (format DHD- link toevoegen). Als de tabellen volgens format klaar zijn kun je ze uploaden via het beveiligde datahub portaal van DHD. U kunt bij DHD navragen wie het inlogaccount beheert in het ziekenhuis om gegevens beveiligd te kunnen uploaden. Als de lokaalbeheerder ook voor DQRA bevoegd is gemaakt, kan een ICT’er worden uitgenodigd voor aanleveren van informatie op de datahub.

https://www.dhd.nl/producten-diensten/registratie-data/grip-op-kwaliteitsregistraties-met-de-datahub/dqra

STAP 3

Als DHD alle data toegezonden heeft gekregen, wordt dit via de datahub gecontroleerd op volledigheid en afwijkingen. U krijgt hiervan direct bericht via de kwaliteitspagina. DHD legt contact met de persoon die de data heeft aangeleverd om zaken te verifiëren indien nodig. Zo kan er nog een verzoek gedaan worden om gegevens aan te vullen en/of samen een verklaring te vinden voor een opmerkelijke bevinding die aanpassing van de file al dan niet nodig maken.

STAP 4

De DQiRMD zal jaarlijks een deelnemers- en spiegelbijeenkomst voor de DQRA organiseren met deelnemende ziekenhuizen. De uitkomsten worden in een besloten groep vertrouwelijk besproken. Alleen algemene adviezen voor kwaliteitsverbetering die uit de bijeenkomsten komen zullen op geanonimiseerde wijze worden gedeeld met NVR leden in verslagen van de spiegelbijeenkomst, eerder o.a. gepubliceerd in het NTvR. Het DQRA dashboard blijft het hele jaar 24/7 toegankelijk en wordt voor iedere bijeenkomst geactualiseerd.