Aandoeningen

De Dutch Quality registry of Rheumatoid Arthritis (DQRA) toont informatie over de behandeling van reumatoïde artritis door reumatologen in Nederland

Reumatoïde artritis is de meest voorkomende inflammatoire reumatische aandoening die door reumatologen wordt behandeld.

Reumatoïde artritis is een langdurige ziekte waarbij kleine gewrichten in handen en voeten vaak ontstoken zijn. Bij tweederde van de mensen met reumatoïde artritis zijn er antistoffen in het bloed aanwezig, zoals reumafactoren en/of anti-CCP. De behandeling wordt gevolgd met een maat voor ziekteactiviteiten, zoals de DAS28 (een score die de ziekteactiviteit in 28 gewrichten meet). Behandeling omvat verschillende soorten medicijnen, zoals conventionele synthetische, biologische en gerichte synthetische DMARDs (Disease Modifying anti-rheumatic Drugs, geneesmiddelen die de ziekte aanpakken). Europese en nationale richtlijnen zorgen ervoor dat de diagnose en behandeling overal in het land hetzelfde zijn.

Reumatologen vinden het belangrijk om mensen met reumatoïde artritis te adviseren over hun behandelingsopties, hen te helpen bij hun dagelijkse activiteiten en hen te ondersteunen bij het omgaan met de ziekte. Verpleegkundigen spelen hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de DQRA

  • Het bevorderen van de nationale registratie van gegevens van mensen met reumatoïde artritis ten behoeve van kwaliteit van zorg.
  • Het bevorderen van goede behandeling van mensen met deze ziekte.

De DQRA draagt bij aan de gestelde Leer- en verbeteren doelen, dit doen we door:

  • Vereenvoudigen van het ophalen van praktijkinformatie t.b.v. kwaliteitsvisitatie op instellingsniveau.
  • Reumatologen jaarlijks n.a.v. spiegelbijeenkomsten op instellingsniveau hun eigen verbeterplannen te laten opstellen, en in lokale PDCA-cyclus te laten opnemen. Landelijk koppelen we interessante lessen uit de spiegelbijeenkomsten terug naar belangstellenden, zodat ook zorginstellingen die nog niet deelnemen aan de kwaliteitsregistratie hiervan kunnen leren.
  • Het organiseren van jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten, waar we input ophalen om het dashboard te kunnen door ontwikkelen en nieuwe vraagstellingen mee te kunnen beantwoorden.