DHD

Log in op het DQRA-dashboard of lees hieronder meer over “Samenwerking met DHD”

Inloggen

DQiRMD en de stichting DHD (Dutch Hospital Data) verzorgen samen de kwaliteitsregistratie DQRA, met bijbehorend DQRA-dashboard. Met het dashboard krijgen reumatologen van Nederlandse zorginstellingen inzicht in de kwaliteit van zorg voor reumapatiënten (specifiek patiënten met reumatoïde artritis) en de variatie tussen zorginstellingen. Zo kunnen reumatologen van elkaar leren en kwaliteitsbevorderende acties uitzetten. De instellingen leveren de data aan via de Datahub van DHD.

Het DQRA-dashboard bevat onder andere informatie over het aantal patiënten met reumatologische aandoeningen, de contacten met patiënten, het gebruik van add-on geneesmiddelen en de uitkomst van zorg. De terugkoppeling van deze informatie aan de zorginstellingen is mogelijk doordat de kwaliteitsregistratie gebruikmaakt van uitkomstmaten (DAS-28) in combinatie met data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Deelnemen aan DQRA
Wil uw zorginstelling ook deelnemen aan DQRA? Geef dit dan aan bij DQiRMD door te mailen naar dqra@nvr.nl. Vervolgens wordt het proces, met onder andere overeenkomsten tussen uw zorginstelling en DHD, in gang gezet. Zodra uw zorginstelling deelneemt aan DQRA kunt u toegang tot het DQRA-dashboard aanvragen via de lokaal beheerder in uw instelling of via de pagina ‘Producten’ in Mijn DHD. U vindt het dashboard via https://dqra.dhd.nl en als snelkoppeling in Mijn DHD.

Data aanleveren voor DQRA
Om deel te nemen aan DQRA dient uw zorginstelling LBZ-data (datastroom ‘LBZ-financieel’) gerelateerd aan reumatologiediagnosen aan te leveren aan DHD. Voor inzicht in de DAS-28-metingen en -uitkomsten en de combinatie met het gebruik van dure geneesmiddelen door patiënten is het raadzaam de DQRA-data aan te leveren via het Datahub-portaal van DHD (https://datahub.dhd.nl). De kwaliteit van de data-aanleveringen kan worden gevolgd met behulp van het portaal ‘Datakwaliteit en voortgang’ (https://datakwaliteit.dhd.nl). Ook voor deze beide portalen kunt u toegang aanvragen via de lokaal beheerder of Mijn DHD.

Wijziging in aanlevering van data
Nu we 5 jaar bezig zijn, komt de wens vanuit de zorginstellingen die deelnemen aan de kwaliteitsregistratie DQRA om het aanleveren van data (casemix en ziekteactiviteit) voor de registratie te vergemakkelijken en de hoeveelheid aan te leveren informatie te verkleinen.

Op dit moment wordt er door de zorginstellingen ieder half jaar data aangeleverd voor DQRA. Er is sprake van een totaal-bestand-aanlevering vanaf 2017 t/m het meest recente half jaar.
We hebben een vragenlijst uitgezet naar de aanleverende personen van zorginstellingen en op basis van die reacties besloten dat we voor de aanleverronde die start per 1 augustus 2024 overgaan naar een jaar-bestand-aanlevering.
Het gaat dan om een jaar-bestand-aanlevering van het huidige en voorgaande jaar. De aanleverfrequentie blijft in eerste instantie halfjaarlijks.

Als voorbeeld kunnen er dan in augustus 2024 de volgende bestanden worden aangeleverd:
– Bestand 2024 (met data van de 1e helft van 2024)
– Bestand 2023

Deze wijziging betekent dat:
– u een periode in de bestandsnaam aangeeft;
– u per aanlevering de patiënten selecteert die horen bij deze periode, dus de patiënten die dat jaar een DAS-meting hebben gehad (+ reeds bekende inclusie criteria);
– indien u een ouder jaar wilt (her)aanleveren, er de mogelijkheid blijft om een extra jaar-bestand aan te leveren.

Heeft u vragen over DQRA?
Voor vragen over de DQRA-dataverzameling of het DQRA-dashboard kunt u contact opnemen met DHD via 030 799 61 65 of info@dhd.nl. Meer informatie over DQRA vindt u op de website van DHD. Ook biedt DHD meer informatieproducten op het gebied van patiëntenzorg & kwaliteit aan. Een overzicht hiervan vindt u op deze pagina.

Links